Konventionelt landbrug

I det konventionelle landbrug dyrkes afgrøderne hovedsaglig som monokulturer. Markerne gødes med kunstgødning eller husdyrgødning, og der anvendes pesticider mod ukrudt og skadedyr.

DENNE SIDE KAN KUN SES AF ABONNENTER

Log på med

Abonnement

 •  
 •  
 • Udskriv
 •  
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 •  
 
Hvedemark som monokultur. Dyrket konventionelt med brug af sprøjtemidler.

© Lars Gejl, 2004. Scanpix.

Fakta

Svineproduktion i landbruget:

De danske gårde huser samlet omkring 13 mio. svin. Størstedelen af svinene findes i Jylland.

Vidste du, at ...

ca. 66 % af arealet i Danmark udnyttes til landbrug? Over 90% af landbrugsarealerne dyrkes konventionelt.

Close
Minimize