Atmosfæren og drivhuseffekten

Uden en beskyttende atmosfære ville Jorden være nærmest ubeboelig med en gennemsnitstemperatur langt under 0 oC. Vand ville fryse til is, og kloden ville være nedkølet som under en global istid. Men hvordan hænger atmosfæren sammen med klimaet på Jorden, og hvorfor kan det ændre sig?

DENNE SIDE KAN KUN SES AF ABONNENTER

Log på med

Abonnement

 •  
 •  
 • Udskriv
 •  
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 •  
 
Balancen i atmosfærens indhold af drivhusgasser er afgørende for, at der ikke bliver enten for varmt eller koldt på Jorden.

© LoopAll, 2010. iStockphoto.

Fakta

Atmosfæren indeholder forskellige gasser. De vigtigste drivhusgasser er:

 • Vanddamp (H2O)
 • Carbondioxid (CO2)
 • Methan (CH4)
 • Lattergas (N2O)
 • CFC-gasser (freongasser)

Vidste du, at ...

Jordens gennemsnitstemperatur i dag officielt er 15,0° C? Tallet for Jordens gennemsnitstemperatur justeres kun en gang hvert 30. år.

Close
Minimize