Forsøg

 

Geografi er et naturvidenskabeligt fag, hvor der er tradition for også at lave forsøg. Forsøgene kan være en måde at anskueliggøre noget indhold på. Det kan fx være forsøg, der viser, hvilke processer der sker i et magmakammer, eller hvorfor himlen er blå. Forsøgene kan også være en undersøgelse, fx af hvordan temperaturen varierer i højden i et klasseværelse.

At flyde i Det Døde Hav

Find ud af, hvor salt vandet skal være før, et råt æg kan flyde. (20 minutter i 7.-8. klasse).

Bevis barrierens beskyttende bolværkseffekt

Lav en model af barrierekysten med hjemmelavet modellervoks, og vis, hvor beskyttende barrierekysten er. (45 minutter i 7.-9. klasse).

Brydning af lys

Lav et simpelt forsøg med brydning af lys. (20 minutter i 7.-8. klasse).

Da O2 var gift for livet

Undersøg, hvordan oxygen binder sig til jern, og find ud af, hvordan først havet og senere atmosfæren blev ændret i Proterozoikum. (40 minutter over 2 dage i 7.-9. klasse).

Dannelsen af Møns Klint

Lav et forsøg i miniformat, der viser, hvordan Møns Klint blev dannet. (70 minutter fordelt over 2 dage i 7.-9. klasse).

Den kemiske dannelse af et delta

Undersøg, hvordan et floddelta dannes kemisk, og partiklerne i vandet bundfældes. (45 minutter i 7.-9. klasse).

En føhn-vind

Lav et enkelt forsøg, der viser, hvordan smeltningsprocessen i forbindelse med en føhn-vind foregår. (20 minutter i 7.-8. klasse).

En kunstig sandsten

Lav jeres egen sandsten ved at efterligne den naturlige proces diagenese. (4 dage i 7.-9. klasse).

En oliefælde

Lav en model af en oliefælde. (30 minutter i 7.-9. klasse).

Erodering af kalk

Prøv at nedbryde kalk med eddike, som var det vandet rundt om kalkstensøerne i Phang Nga. (25 minutter i 7.-9. klasse).

Erosion ved opløsning

Regnvand nedbryder mineralerne i løse aflejringer. Genskab processen i dette forsøg. (30 minutter i 7.-8. klasse).

Et mini-jordfaldshul

Lav jeres eget jordfaldshul, og find princippet bag jordfaldshuller i en sandkasse. (35 minutter i 7.-9. klasse).

Farven med mest varme

Undersøg, hvilken farve der er mest effektiv til at absorbere varmen og dermed mest effektiv til farven på en solfanger. (45 minutter i 7.-9. klasse).

Farvet vand igennem sandlag

Lav et lille forsøg, der illustrerer jordlagenes betydning for vandets gennemstrømning. (30 minutter i 7.-9. klasse).

Frost og tø

Find ud af, hvilke bjergarter der bliver nedbrudt hurtigst af frost og tø. (1 dag i 7.-9. klasse).

Fysisk erosion

Regn og skybrud skyller mineralerne i løse aflejringer ud. Genskab processen i dette forsøg. (45 minutter i 7.-8. klasse).

Himlens blå farve

Lav en simulation af lysets spredning i atmosfæren. (30 minutter i 7.-8. klasse).

Hvor mange grader?

Mål temperaturen flere forskellige steder i klasselokalet. (35 minutter i 7.-8. klasse).

Koldt og varmt vand i havet

Lav et simpelt forsøg, der illustrerer at koldt vand har en større massefylde end varmt vand. (25 minutter i 7.-8. klasse).

Kontaktmetamorfose

Gengiv, hvordan en bjergart omdannes ved kontaktmetamorfose. (40 minutter i 7.-9. klasse).

Lav jeres egne gejsere

Forklar med en pakke Mentos og halvanden liter cola, hvad der sker, når en gejser går i udbrud. (35 minutter i 7.-8. klasse).

Manglende lys – solformørkelse

Lav jeres eget solformørkelseseksperiment, og forklar undervejs, hvad der sker i eksperimentet. (45 minutter i 7.-9. klasse).

Nedbryd kalk med Eddike

Undersøg, hvilke stentyper der reagerer på eddike, og find ud af, hvorfor jordfaldshuller dannes. (30 minutter i 7.-9. klasse).

Planternes rolle i carbons kredsløb

Påvis, at planterne bruger CO2 i dette forsøg. (80 minutter i 7.-9. klasse).

Processerne i et magmakammer

Lav et forsøg, der skal efterligne processerne i et magmakammer. (40 minutter i 7.-8. klasse).

Sandklitter

Lav et praktisk forsøg med flyvesand, og dan jeres egne klitter i miniformat.

Smag på forskellige salte vande

Lav forskellige saltholdige vande, smag på dem, og diskutér konsekvenserne af fordampningen af Aralsøen. (15 minutter i 7.-9. klasse).

Smog i en flaske

Lav jeres egen smog, og find ud af, hvordan vand og andre partikler reagerer sammen under tryk. (30 minutter i 7.-9. klasse).

Sur regn

Nedbryd forskellige bjergarter med "sur regn". (35 minutter i 7.-9. klasse).

Udfældning af et mineral

Lav et forsøg med udfældning af salt. (14 dage i 7.-9. klasse).

Udfæld et mineral

Udfæld sukker, som var det kalk i Pamukkale. (40 minutter fordelt over 2 dage i 7.-9. klasse).

Vand, bjergarter og porøsitet

Lav et forsøg, der illustrerer, hvordan vand kan finde vej gennem bjergarter. (20 minutter i 7.-9. klasse).

Vandets kredsløb

Lav en simpel forsøgsopstilling, der illustrerer vandets kredsløb. (35 minutter i 7.-9. klasse).

Vindmåling

Lav et anemometer og bliv i stand til at måle vindens hastighed. (45 minutter i 7.-8. klasse).

 •  
 •  
 • Udskriv
 •  
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 •  
 
Close
Minimize