Aktiviteter

 

På Geografifaget.dk findes et væld af aktiviteter knyttet til artiklerne. Aktiviteterne handler om det centrale i artiklerne. Ved at arbejde med aktiviteterne kan man bearbejde og lære indholdet.

I oversigten herunder er aktiviteterne inddelt efter, hvad der skal foregå i aktiviteten. Det kan være, at man skal læse, tegne, lave noget praktisk eller en tur i felten. I mange aktiviteter skal man selvfølgelig flere ting. Man skal fx lave et forsøg, beskrive og diskutere resultatet. I sådanne tilfælde er det skønnet, hvad man mest gør. Nogle gange er aktiviteten også placeret to steder. Selv om der er en kategori, der hedder ”Tænk”, skal man selvfølgelig også tænke i alle de andre aktiviteter. Ellers lærer man ikke noget!

Oversigten over aktiviteter vil løbende blive opdateret, efterhånden som antallet af artikler på portalen stiger.

Apps

Apps er små programmer, som kan bruges i mange forskellige situationer, og de er lavet med mange forskellige formål, fx at måle naturen eller quizzer.

Computer

Computeren bliver brugt til at søge forskellige informationer på. Det kan være fx statistikker, kort eller landedata.

Diskuter

I næsten alle aktiviteter skal man tale om indholdet. Det er en måde at bearbejde stoffet på og formulere forståelse. I nogle aktiviteter skal man diskutere og afklare holdninger. Det kan fx være, om det er en menneskeret at have adgang til rent drikkevand.

Film

Film bliver brugt til at uddybe et emne inden for geografiens verden. Ofte vil der skulle tages stilling til problemer, som knytter sig til filmens indhold. I visse tilfælde kan film blive brugt som led i at formulere geografiske forhold mundtligt, fx ved at man selv skal lægge stemme til en film om nationalparker.

Forsøg

Geografi er et naturvidenskabeligt fag, hvor der er tradition for også at lave forsøg. Forsøgene kan være en måde at anskueliggøre noget indhold på. Det kan fx være forsøg, der viser, hvilke processer der sker i et magmakammer, eller hvorfor himlen er blå. Forsøgene kan også være en undersøgelse, fx af hvordan temperaturen varierer i højden i et klasseværelse.

I felten

Ture ud i naturen for at undersøge noget er en væsentlig del af faget geografi. Det kan fx være indsamling af sten, der skal undersøges nærmere tilbage i klasseværelset, eller at danne sig et indtryk af Jordens fire sfærer.

Læs

Faglig læsning er en vigtig måde at tilegne sig stof på inden for geografi. Det kan fx være aktiviteter, hvor der skal læses artikler med en skæv eller uddybende vinkel på et emne. Eller det kan være aktiviteter, der er tænkt som en øvelse i at søge informationer på nettet.

Modeller

I geografi kan nogle ting være abstrakte, tage lang tid eller foregå på en så stor eller lille skala, at det er umuligt at se dem eller genskabe dem, som de er i virkeligheden. Så kan man istedet lave en model. Det kan fx være af Jordens indre eller skyerne i et frontsystem. 

Mundtlig præsentation

At formidle viden om geografi er en god måde at få forskellige geografiske begreber i spil på. I flere aktiviteter på Geografifaget.dk skal man lave en mundtlig præsentation for klassen. Det kan fx være formidling af ny viden om den økonomiske udvikling på to forskellige kontinenter.

Praktisk

At undersøge forskellige elementer inden for geografien nærmere og at arbejde med faget på en håndgribelig måde kan give en dybere forståelse for faget. Det kan fx være at studere mineralerne i forskellige bjergarter eller lave en miljøkampagne. Praktiske aktiviteter kan også gå ud på at overføre teori til hverdagssituationer, fx ved at undersøge plejeprodukter for indholdsstoffer eller lave en vejrudsigt.

Quiz

På Geografifaget.dk findes der quizzer til alle artikler. Det giver mulighed for at teste viden og få hurtig tilbagemelding.

Regn

I nogle aktiviteter skal man regne på resultater eller beregne noget. Det kan fx være erhvervsudviklingen over tre generationer.

Rollespil

I rollespil kan man bl.a. afprøve holdninger, der er knyttet til interessemodsætninger. Det kan fx være ved at agere parter fra forskellige lande til et konstrueret klimatopmøde. 

Skriv

Nogle aktiviteter går ud på at skrive som redskab til at lære noget. Det kan være for at få styr på landene i subtroperne. I andre aktiviteter skal man skrive for at formidle til andre. Det kan fx være et argumenterende indlæg for eller imod designet natur på en blog.

Spil

På Geografifaget.dk er der også en række spil, som kan understøtte læringen. Det kan fx være at teste, hvor Danmarks byer ligger eller at finde ud af detaljerne i en ovn, der forbrænder affald. 

Tegn

I geografi bliver der brugt mange fotos, tegninger og modeller. Det er ofte en god måde at gengive indhold på. Der er aktiviteter, hvor man fx tegner for at få styr på Jordens fire sfærer eller strukturerne i Danmarks undergrund.

Tænk

I enkelte aktiviteter skal man i høj grad bruge sin forestillingsevne. Det kan fx være i forbindelse med at udtænke scenarier for fremtidens energibehov.

 •  
 •  
 • Udskriv
 •  
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 •  
 
Aktiviteterne på Geografifaget.dk byder på alt fra diskussioner over computerøvelser til ture i felten. Arbejdet med aktiviteterne hjælper med at få styr på [...]

© Monkey Business Images. Shutterstock.

Close
Minimize